Božje usmiljenje

Poljska redovnica, sestra sv. Favstina Kowalska, ki je živela v začetku 20. stoletja, je od Jezusa prejela mnogo razodetij o Njegovem usmiljenju. Vse je zapisala v dnevnik: Dnevnik svete s. M. Favstine Kowalske. (vsi spodaj navedeni citati iz dnevnika so spredaj označeni s številko). Med drugim ji je Jezus naročil, naj se na nedeljo po veliki noči obhaja praznik Božjega usmiljenja. Sveti papež Janez Pavel II. je zato leta 2000 uvedel nedeljo Božjega usmiljenja. Jezus želi, da se na ta praznik pripravljamo z devetdnevnico Božjega usmiljenja. Ta se začne na veliki petek. Vsak dan zmolimo molitev za določeno skupino ljudi ter rožni venec Božjega usmiljenja.

dnevnik PDF:
http://www.sticna.com/Dnevnik_Svete_Favstine_Kowalske.pdf

dnevnik Tiskana verzija:
https://www.salve.si/trgovina/knjige/teologija-in-duhovnost/dnevnik-svete-s-m-favstine-kowalske/

slika Božjega usmiljenja:
matejhlaca@gmail.com (041 828 261)

zvočni posnetek, ki je nastal v sklopu naše združene župnije:
http://mase.rkc.si/Roznivenecbozjegausmiljenja.mp3

 

ROŽNI VENEC BOŽJEGA USMILJENJA

Rožni venec Božjega usmiljenja molimo na običajni rožni venec:

Na prvih treh jagodah:
Oče naš., Zdrava, Marija., Vera. .

Pri vseh petih desetkah molimo.

a) Pri velikih jagodah:
Večni Oče, darujem Ti telo in kri, dušo in božanstvo tvojega preljubega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, v spravo za naše grehe in za grehe vsega sveta.

b) Pri malih jagodah (desetkrat):
Po njegovem prebridkem trpljenju, usmili se nas in vsega sveta.

Na koncu rožnega venca dodamo (trikrat):
Sveti Bog, sveti Močni, sveti Nesmrtni, usmili se nas in vsega sveta.

476 Ko sem naslednji dan zgodaj zjutraj prišla v kapelo, sem zaslišala tele notranje besede: Kolikorkrat greš v kapelo, zmoli takoj molitev, ki sem te jo naučil včeraj. Ko sem zmolila to molitev, sem v duši zaslišala besede: Ta molitev je za pomiritev moje jeze. Molila jo boš devet dni kakor običajne dele rožnega venca,  IN SICER: najprej očenaš in zdravamarijo ter vero, nato na velikih jagodah očenaša naslednje besede: Večni Oče, darujem ti telo in kri, dušo in božanstvo tvojega preljubega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, v spravo za naše grehe in za grehe vsega sveta. Na malih jagodah boš molila naslednje besede: Zaradi njegovega prebridkega trpljenja – usmili se nas in vsega sveta. Na koncu boš trikrat ponovila besede: Sveti Bog, sveti močni, sveti nesmrtni, usmili se nas in vsega sveta.

848 Med molitvijo rožnega venca sem nenadoma zaslišala glas: O kako velike milosti bom delil osebam, ki bodo molile ta rožni venec; za molivce tega rožnega venca se zgane notranjost mojega usmiljenja. Zapiši te besede, moja hči, oznanjaj svetu moje usmiljenje, naj vse človeštvo spozna moje brezmejno usmiljenje. To je znamenje za poslednje čase, za njimi pride dan pravičnosti. Dokler je še čas, naj [se]zatekajo k izviru mojega usmiljenja, naj se okoriščajo s krvjo in vodo, ki je privrela zanje. O človeške duše, kam se boste zatekle na dan Božje jeze? Zdaj se zatekajte k izviru Božjega usmiljenja. O kako veliko število duš vidim –[ki] so slavile Božje usmiljenje in bodo v večnosti vekomaj prepevale zahvalno pesem.

1075 Tiste, ki širijo slavo mojega usmiljenja, bom varoval vse življenje kakor ljubeča mati svojega otročička, ob smrtni uri pa jim ne bom sodnik, temveč usmiljeni Odrešenik. V tej poslednji uri človek nima ničesar v svojo obrambo, razen mojega usmiljenja; srečen, kdor se je v življenju potapljal v studenec usmiljenja, ker ga pravičnost ne bo dosegla.

1146 Največji grešniki [naj imajo] zaupanje v moje usmiljenje. Oni imajo pred drugimi pravico zaupati v globine mojega usmiljenja. Moja hči, piši o mojem usmiljenju do izmučenih ljudi. Radost mi pripravljajo osebe, ki se priporočajo mojemu usmiljenju. Takšnim osebam podarjam večje milosti, kakor si jih želijo. Čeprav bi bil človek največji grešnik, ga ne morem kaznovati, če se sklicuje na moje usmiljenje, marveč mu v svojem nepojmljivem in brezdanjem usmiljenju odpuščam. Piši: Preden pridem kot pravični sodnik, na široko odpiram vrata svojega usmiljenja. Kdor noče priti skozi vrata usmiljenja, ta mora skozi vrata moje pravičnosti...

1540 28. 1. [1938]. Danes mi je Gospod rekel: Moja hči, zapiši besede: Vsi tisti, ki bodo slavili moje usmiljenje in širili njegovo slavo ter spodbujali druge k zaupanju v moje usmiljenje, ne bodo ob smrtni uri okusili groze. Moje usmiljenje jih bo varovalo v zadnjem boju...

1541 Moja hči, spodbujaj ljudi k molitvi rožnega venca, ki sem ti ga izročil. Po molitvi tega rožnega venca sem pripravljen dati vse, za kar me bodo prosili. Trdovratne grešnike, ki ga bodo molili, bom napolnil z mirom. Njihova zadnja ura bo srečna. Napiši to za trpeče ljudi: Ko bo duša uzrla in spoznala hudobijo svojih grehov, ko se ji pred očmi odgrne vse brezno njene bede, v kakršno se je pogreznila, naj ne obupuje, ampak naj se z zaupanjem vrže v naročje mojega usmiljenja kakor otrok v objem svoje ljubljene matere. Te osebe imajo prednostno pravico do mojega sočutnega Srca, imajo prednostno pravico do mojega usmiljenja. Povej jim, da še nobeden, kdor je klical moje usmiljenje, ni bil razočaran ali osramočen. Kdor je zaupal v mojo dobroto, mi posebej ugaja. Napiši: Kadar bodo pri umirajočih molili ta rožni venec usmiljenja, ne bom stal med Očetom in umirajočo dušo kot pravični sodnik, ampak kot usmiljeni Odrešenik.

ODREŠENIKOVA OBLJUBA UMIRAJOČIM

811 Ko sem stopila v svojo samoto, sem zaslišala besede: Vsako osebo, ki bo molila ta rožni venec, bom ob smrtni uri branil kakor svojo čast. Ko bodo drugi molili ta rožni venec ob umirajočem, bo duša prejela obljubljeno odpuščanje. Ko ob umirajočem molimo ta rožni venec, se umiri Božja jeza in dušo objame brezmejno usmiljenje ter se zaradi bridkega trpljenja mojega Sina zganejo globine mojega usmiljenja.

PODOBA USMILJENJEGA JEZUSA

47  Zvečer, ko sem bila v celici, sem zagledala Gospoda Jezusa v belem oblačilu. Ena roka je bila dvignjena v blagoslov, druga pa se je dotikala obleke na prsih. Iz odstrte obleke na prsih sta izhajala dva velika pramena žarkov, eden rdeč, drugi bel. Molče sem gledala Gospoda; moja duša je bila napolnjena s strahom, pa tudi z velikim veseljem. Čez nekaj časa mi je Jezus rekel: Naslikaj podobo po vzorcu, ki ga vidiš, z napisom spodaj: Jezus, vate zaupam. Želim, da bi to podobo častili najprej v vaši kapeli, nato po vsem svetu.
48  Obljubljam, da se človek, ki bo častil to podobo, ne bo pogubil. Obljubljam mu že tu na zemlji zmago nad sovražniki, zlasti pa ob smrtni uri. Sam ga bom branil kakor svojo čast.
49  Ko sem to povedala spovedniku, mi je odgovoril: »To se tiče tvoje duše.« Rekel mi je: »Naslikaj Božjo podobo v svoji duši.« Ko sem odšla iz spovednice, sem spet zaslišala besede: Moja podoba je že v tvoji duši. Želim praznik usmiljenja.  Hočem, da bi bila ta podoba, ki jo boš naslikala s čopičem, slovesno blagoslovljena na prvo nedeljo po veliki noči; ta nedelja naj bo praznik usmiljenja.

PRAZNIK JEZUSOVEGA USMILJENJA

699 Nekoč sem zaslišala besede: Moja hči, vsemu svetu oznanjaj moje nepojmljivo usmiljenje. Želim, da bi bil praznik usmiljenja pribežališče in zavetje vsem, posebej ubogim grešnikom. Na ta dan so odprte globine mojega usmiljenja; na ljudi, ki se približajo izviru mojega usmiljenja, izlivam celo morje milosti. Oseba, ki pristopi k spovedi in k svetemu obhajilu, prejme popolno odpuščanje krivde in kazni. Ta dan so odprte vse Božje zapornice, po katerih tečejo milosti; naj se nihče ne boji približati se mi, čeprav bi bili njegovi grehi rdeči kakor škrlat. Moje usmiljenje je tako veliko, da ga v vsej večnosti ne more doumeti noben razum, ne človeški ne angelski. Vse, kar obstaja, je izšlo iz notranjosti mojega usmiljenja. Vsaka duša bo v odnosu do mene vso večnost premišljevala o moji ljubezni in mojem usmiljenju. Praznik usmiljenja je izšel iz moje notranjosti; želim, da bi bilo slovesno praznovanje prvo nedeljo po veliki noči. Človeštvo ne bo okusilo miru, dokler se ne obrne k izviru mojega usmiljenja.

1109 Takoj ko sem se zbudila, me je navdala Božja navzočnost in počutim se kot Božji otrok. Božja ljubezen je preplavila mojo dušo in daje mi spoznati, kako je vse odvisno od njegove volje. Povedal mi je besede: Osebam, ki na praznik mojega usmiljenja opravijo spoved in prejmejo sveto obhajilo, želim podeliti popolni odpustek. Moja hči, ne boj se ničesar, jaz sem vedno s teboj, čeprav se ti zdi, kakor da bi me ne bilo; tvoja ponižnost me privablja z visokega prestola in popolnoma se združujem s teboj.

DEVETDNEVNICA  K BOŽJEMU USMILJENJU

796 Gospod mi je rekel, da bi rožni venec [božjega usmiljenja] molila vseh devet dni pred praznikom usmiljenja. Začeti je treba na veliki petek. V tej devetdnevnici bom dušam podelil vsakršne milosti.

1209 Devetdnevnica k Božjemu usmiljenju, ki mi jo je Jezus naročil zapisati in opravljati pred praznikom usmiljenja. Začenja se na veliki petek.

Želim, da bi devet dni vodila duše k izviru mojega usmiljenja, da bi zajemale moč in olajšanje ter vse milosti, ki jih potrebujejo v naporih življenja, posebej ob smrtni uri. Vsak dan privedi v moje Srce drugačno skupino duš ter jo potopi v morje mojega usmiljenja. Vse te duše bom pripeljal v hišo svojega Očeta. To boš delala v tem in v prihodnjem življenju. Ničesar ne bom odklonil duši, ki jo pripelješ k izviru mojega usmiljenja. Vsak dan boš po mojem bridkem trpljenju prosila mojega Očeta milosti za te duše.

Odgovorila sem: »Jezus, ne vem, kako naj opravljam to devetdnevnico in katere duše naj najprej privedem v tvoje neizmerno usmiljeno Srce.«–In Jezus mi je odgovoril, da mi bo vsak dan povedal, katere duše naj privedem v njegovo Srce.

1210 Prvi dan

Danes mi privedi vse človeštvo, posebej grešnike, in jih potopi v morje mojega usmiljenja. Tako boš potolažila mojo grenko žalost, ki me prevzema zaradi izgube duš.

1211 Neizmerno usmiljeni Jezus, tvoja lastnost je usmiljenje do nas in odpuščanje. Ne glej na naše grehe, marveč na naše zaupanje v tvojo neskončno dobroto, ter nas vse sprejmi v bivališče svojega nadvse usmiljenega Srca in ne dovoli, da bi ga kdaj zapustili. Goreče te prosimo zaradi tvoje ljubezni, po kateri si zedinjen z Očetom in Svetim Duhom.

O vsemogočnost usmiljenega Boga, rešitev za grešnega človeka, ti si usmiljenje in morje sočutja, pomagaš tistemu, ki te vdano prosi.

Večni Oče, usmiljeno poglej na vse človeštvo, posebej na uboge grešnike, ki so v neizmerno usmiljenem Jezusovem Srcu; in po njegovem bridkem trpljenju nam izkaži svoje usmiljenje, da bi na vse veke slavili vsemogočnost tvojega usmiljenja. Amen.

1212 Drugi dan

Danes mi privedi duše duhovnikov in redovnikov ter jih potopi v moje brezmejno usmiljenje. Te duše so mi dale moč, da sem vzdržal v grenkem trpljenju; po njih se kakor po pretočnih napravah izliva na človeštvo moje usmiljenje.

1213 Neizmerno usmiljeni Jezus, od tebe prihaja vse, kar je dobrega, pomnoži v nas milost, da bi dostojno izvrševali dela usmiljenja, da bi tisti, ki gledajo na nas, hvalili Očeta usmiljenja, ki je v nebesih.

Vir Božje ljubezni, v čistih srcih si gost. Potopljena v morju usmiljenja žarijo kakor zvezde, jasne kakor zarja.

Večni Oče, usmiljeno poglej na družbo izvoljenih v svojem vinogradu, na duše duhovnikov in redovnikov, ter jih obdari z močjo svojega blagoslova; po sočutnem Srcu svojega Sina, v katerem so zaobjeti, jim podeli moč svojega razsvetljenja, da bi mogli druge voditi po poteh odrešenja in z njimi prepevati hvalnico tvojemu nepojmljivemu usmiljenju na vse veke. Amen.

1214 Tretji dan

Danes mi privedi pobožne in zveste duše ter jih potopi v morje mojega usmiljenja. Te duše so me tolažile na križevem potu; bile so kaplja tolažbe v morju bridkosti.

1215 Neizmerno usmiljeni Jezus, ki iz zakladnice svojega usmiljenja vsem deliš obilje milosti, sprejmi nas v bivališče svojega nadvse usmiljenega Srca in ne dopusti nam nikoli iz njega oditi. Goreče te za to prosimo po tvoji neizmerni ljubezni, s kakršno se tvoje Srce vnema do nebeškega Očeta.

Skrivnostni so čudeži usmiljenja; niti grešnik niti pravičnik jih ne dojame. Na nas gledaš z očesom usmiljenja in vse priteguješ k svoji ljubezni.

Večni Oče, usmiljeno poglej na duše vernikov kot na dediščino svojega Sina in jim po njegovem bridkem trpljenju podeli svoj blagoslov; obdaj jih s svojim trajnim varstvom, da ne bi izgubili ljubezni in zaklada svete vere, marveč z vso množico angelov in svetnikov slavili tvoje brezmejno usmiljenje vekomaj. Amen.

1216 Četrti dan

Danes mi privedi pogane in tiste, ki me še ne poznajo. V svojem grenkem trpljenju sem mislil tudi nanje in njihova prihodnja gorečnost je tolažila moje Srce. Potopi jih v morje mojega usmiljenja.

1217 Neizmerno usmiljeni Jezus, ki si luč vsega sveta, sprejmi v bivališče svojega nadvse usmiljenega Srca duše poganov, ki te še ne poznajo. Naj jih razsvetlijo žarki tvoje milosti, da bodo tudi oni skupaj z nami slavili tvoje prečudovito usmiljenje, in ne dopusti jim oditi iz bivališča svojega nadvse usmiljenega Srca.

Naj luč tvoje ljubezni razsvetli temino duš. Daj, da bi te duše spoznale in z nami slavile tvoje usmiljenje.

Večni Oče, usmiljeno poglej na duše poganov in teh, ki te še ne poznajo, saj so vključene v neizmerno usmiljenem Jezusovemu Srcu. Pritegni jih k luči evangelija. Te duše ne vedo, kako velika sreča je ljubiti tebe. Stori, da bi tudi one vekomaj slavile radodarnost tvojega usmiljenja. Amen.

1218 Peti dan

Danes mi privedi duše krivovercev in razkolnikov ter jih potopi v morje mojega usmiljenja. V grenkem trpljenju so trgale moje telo in srce, to je mojo Cerkev. Če se vrnejo v edinost Cerkve, se zacelijo moje rane in se mi s tem olajšajo muke.

Za tiste, ki so trgali oblačilo tvoje edinosti, priteka iz tvojega Srca studenec usmiljenja. Vsemogočnost tvojega usmiljenja, o Bog, lahko tudi te duše izpelje iz zmot.

1219 Neizmerno usmiljeni Jezus, ki si dobrota sama, ti ne odrekaš razsvetljenja tistim, ki te prosijo. Sprejmi v bivališče svojega neizmerno usmiljenega Srca duše krivovercev in razkolnikov ter jih s svojo lučjo pritegni v edinost Cerkve. Ne dopusti jim oditi iz bivališča svojega nadvse usmiljenega Srca, temveč stori, da bi tudi oni slavili velikodušnost tvojega usmiljenja.

Večni Oče, usmiljeno poglej na duše krivovercev in razkolnikov, ki so zapravili tvoje darove in zlorabili tvoje milosti s trdovratnim vztrajanjem v svojih zmotah. Ne glej na njihove zmote, marveč na ljubezen svojega Sina in na njegovo grenko trpljenje, ki ga je zanje vzel nase, saj so tudi oni vključeni v nadvse usmiljenem Jezusovem Srcu. Stori, da bodo tudi oni slavili tvoje veliko usmiljenje na vse veke. Amen.

1220 Šesti dan

Danes mi privedi krotke in ponižne duše in duše otročičev ter jih potopi v moje usmiljenje. Te duše so najbolj podobne mojemu Srcu; tolažile so me v grenkem smrtnem trpljenju. Gledal sem nanje kakor na zemeljske angele, ki bodo čuvali moje oltarje. Nanje izlivam potoke milosti. Mojo milost more sprejeti samo ponižna duša; ponižne duše obdarjam s svojim zaupanjem.

1221 Neizmerno usmiljeni Jezus, ti sam si dejal: »Učite se od mene, ker sem krotak in iz srca ponižen,« sprejmi v bivališče svojega nadvse usmiljenega Srca krotke in ponižne duše in duše otročičev. Te duše navdušujejo vsa nebesa in so posebno zadovoljstvo nebeškega Očeta, so dišeč šopek pred Božjim prestolom, so vonj, ki opaja samega Boga. Te duše imajo trajno bivališče v nadvse usmiljenem Jezusovem Srcu in nenehno pojejo hvalnico ljubezni in usmiljenja vekomaj.

1222 Resnično ponižna in krotka duša že tu na zemlji uživa raj. Vonj njenega ponižnega srca navdušuje samega Stvarnika.

1223 Večni Oče, usmiljeno poglej na krotke in ponižne duše in na duše otročičev, ki so vključene v bivališču nadvse usmiljenega Jezusovega Srca. Te duše so najbolj podobne tvojemu Sinu; njihov vonj se z zemlje dviga vse do tvojega prestola. Oče usmiljenja in vse dobrote, po ljubezni in veselju, ki ju gojiš do teh duš, te goreče prosim, blagoslovi ves svet, da bi vse duše skupaj prepevale slavo tvojemu usmiljenju na vekomaj. Amen.

1224 Sedmi dan

Danes mi privedi duše, ki posebej častijo in slavijo moje usmiljenje ter jih potopi v moje usmiljenje. Te duše so najbolj občutile moje trpljenje in so najgloblje razumele mojega duha. So živi odsev mojega usmiljenega Srca. V prihodnjem življenju bodo blestele v posebnem sijaju, nobena ne pride v peklenski ogenj, vsako bom ob smrtni uri posebej branil.

1225 Neizmerno usmiljeni Jezus, tvoje Srce je ljubezen sama, sprejmi v bivališče svojega nadvse usmiljenega Srca duše, ki posebej častijo in slavijo veličino tvojega usmiljenja. Te duše so mogočna sila samega Boga; sredi vseh stisk in nasprotovanj vztrajajo, zaupajoč v tvoje usmiljenje. Združene s teboj na svojih ramenih nosijo vse človeštvo. Po smrti ne bodo strogo sojene, temveč jih bo ob smrtni uri objelo tvoje usmiljenje.

Dušo, ki slavi dobroto svojega Gospoda, on posebej ljubi. Vedno je blizu živemu izviru in črpa milosti iz Božjega usmiljenja.

Večni Oče, usmiljeno poglej na duše, ki častijo in slavijo tvojo največjo lastnost, to je tvoje nepojmljivo usmiljenje, in so vključene v nadvse usmiljenem Jezusovem Srcu. Te duše so živi evangelij, njihove roke so polne del usmiljenja, srce pa prepolno veselja prepeva pesem usmiljenja Najvišjemu. O Bog, goreče te prosim, izkaži jim svoje usmiljenje zaradi upanja in zaupanja, ki so ga te duše polagale vate. Naj se nad njimi izpolni Jezusova obljuba, saj je dejal: Duše, ki bodo častile to moje nepojmljivo usmiljenje, bom kakor svojo čast sam branil v življenju, posebej ob smrtni uri.

1226 Osmi dan

Danes mi privedi duše, ki so v ječi vic, in jih potopi v globine mojega usmiljenja; naj potoki moje krvi pogasijo njihov ogenj. Vse te duše neizmerno ljubim, saj zadoščujejo moji pravičnosti; ti jim moreš prinesti olajšanje. Zajemi iz zaklada moje Cerkve vse odpustke in jih daruj zanje. Ko bi poznala njihovo trpljenje, bi zanje neprestano darovala duhovno miloščino in poravnavala dolgove moji pravičnosti.

1227 Neizmerno usmiljeni Jezus, ti sam si dejal, da hočeš usmiljenja; glej, v bivališče tvojega neizmerno usmiljenega Srca vodim verne duše, ki jih tako ljubiš, a se vendar morajo odkupiti tvoji pravičnosti. Naj studenci krvi in vode, ki so privreli iz tvojega Srca, pogasijo ognjeni plamen vic, da bi se tudi tam slavila moč tvojega usmiljenja.

Iz strašne vročine ognja v vicah se dviga vzdihovanje k tvojemu usmiljenju. Duše okusijo osvežitev, uteho in olajšanje v izlitem potoku krvi in vode.

Večni Oče, usmiljeno poglej na trpeče duše v vicah, ki so vključene v nadvse usmiljenem Jezusovem Srcu. Zaradi bridkega trpljenja Jezusa, tvojega Sina, in bridkosti, ki je preplavljala njegovo presveto dušo, izkaži svoje usmiljenje dušam, ki so pod pogledom tvoje pravičnosti. Ne glej nanje drugače kakor skozi rane tvojega preljubega Sina Jezusa, saj verujemo, da sta tvoja dobrota in usmiljenje brezmejni. Amen.

1228 Deveti dan

Danes mi privedi mlačne duše in jih potopi v globine mojega usmiljenja. Te duše zelo boleče ranijo moje Srce. V vrtu Getsemani je moja duša občutila največji odpor prav zaradi mlačnih duš. One so bile vzrok, da sem rekel: »Oče, naj gre ta kelih mimo mene, če je to tvoja volja.«–Njihova poslednja možnost rešitve je v tem, da se zatečejo k mojemu usmiljenju.

1229 Neizmerno usmiljeni Jezus, ti si usmiljenje samo, v bivališče tvojega neizmerno usmiljenega Srca vodim mlačne duše. Naj se te mlačne duše, ki [so] podobne mrličem in te navdajajo s takim odporom, ogrejejo v ognju tvoje čiste ljubezni. O nadvse usmiljeni Jezus, izkaži jim vsemogočnost svojega usmiljenja, pritegni jih v žarišče svoje ljubezni ter jih obdari s svojo ljubeznijo, saj ti zmoreš vse.

Ogenj in led se ne moreta združiti, saj bo ogenj ugasnil ali se led stopil. Toda tvoje usmiljenje, o Bog, more pomagati še večji bedi.

Večni Bog, usmiljeno se ozri na mlačne duše, vključene v nadvse usmiljenem Jezusovem Srcu. Oče usmiljenja, zaradi bridkega trpljenja tvojega Sina in njegovega tri ure dolgega umiranja na križu te goreče prosim, dovoli, da bi tudi one slavile globine tvojega usmiljenja...

VZKLIKI BOŽJEMU USMILJENJU

To niso litanije, temveč vzkliki Božjemu usmiljenju. Jezus je razodel sr. Faustini veliko moč teh vzklikov.
+ Božja ljubezen je cvet–usmiljenje pa je sad.

Naj oseba, ki dvomi, bere ta izhodišča o usmiljenju in naj začne zaupati.

Božje usmiljenje, ki izviraš iz Očetovega naročja – vate zaupam.
Božje usmiljenje, največja Božja lastnost – vate zaupam.
Božje usmiljenje, nepojmljiva skrivnost – vate zaupam.
Božje usmiljenje, vrelec, ki izviraš iz skrivnosti presvete Trojice - vate zaupam.
Božje usmiljenje, nedoumljivo vsakršnemu, tako angelskemu kakor človeškemu razumu – vate zaupam.
Božje usmiljenje, iz katerega izvira vsakršno življenje in sreča – vate zaupam.
Božje usmiljenje, višje od nebes.
Božje usmiljenje, vir čudežev in skrivnosti.
Božje usmiljenje, ki objemaš vse vesolje.
Božje usmiljenje, ki si prišlo na svet v osebi učlovečene Besede.
Božje usmiljenje, ki si priteklo iz odprte rane Jezusovega Srca.
Božje usmiljenje, ki si za nas vsebovano v Jezusovem Srcu, posebej za grešnike.
Božje usmiljenje, nedoumljivo v ustanovitvi svete evharistije.
Božje usmiljenje, v ustanovitvi svete Cerkve.
Božje usmiljenje, v zakramentu svetega krsta.
Božje usmiljenje, v našem opravičenju po Jezusu Kristusu.
Božje usmiljenje, ki nas spremljaš skozi vse naše življenje.
Božje usmiljenje, ki nas posebej objemaš v smrtni uri.
Božje usmiljenje, ki nam podarjaš večno življenje.
Božje usmiljenje, ki nas spremljaš v vsakem trenutku našega življenja.
Božje usmiljenje, ki nas varuješ pred peklenskim ognjem.
Božje usmiljenje, v spreobrnjenju najtrdovratnejših grešnikov.
Božje usmiljenje, začudenje angelov in nepojmljivo svetnikom.
Božje usmiljenje, nedoumljivo v vseh Božjih skrivnostih.
Božje usmiljenje, ki nas dvigaš iz vsake naše revščine.
Božje usmiljenje, vir naše sreče in veselja.
Božje usmiljenje, ki nas kličeš iz niča v bivanje.
Božje usmiljenje, ki objemaš vsa dela svojih rok.
Božje usmiljenje, krona vsega, kar je in kar bó.
Božje usmiljenje, [v katero] smo vsi potopljeni.
Božje usmiljenje, osrečujoča tolažba za potrta srca.
Božje usmiljenje, edino upanje obupanih duš.
Božje usmiljenje, počitek src, spokojnost sredi nemira.
Božje usmiljenje, radost in prevzetost svetih duš.
Božje usmiljenje, ki prebujaš upanje proti upanju.

V.: Bog je usmiljen in poln svetosti, počasen z jezo, poln dobrote.
O.: Zato bom vekomaj klical Božje usmiljenje.

Molimo.

Večni Bog, čigar usmiljenje je nedoumljivo in čigar zakladi dobrotljivosti neizčrpni, milostno poglej na nas in pomnoži v nas svoje usmiljenje, da v težkih trenutkih ne bomo obupovali in ne izgubljali poguma, marveč se z velikim zaupanjem izročali tvoji sveti volji, ki je ljubezen in usmiljenje samó. – Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Kralju usmiljenja, ki s teboj in s Svetim Duhom izkazuje usmiljenje vekomaj. Amen.

.

MOLITEV ZA MILOST SPREOBRNJENJA GREŠNIKA

186 Danes mi je Jezus rekel: Želim, da globlje spoznaš mojo ljubezen, s katero je moje Srce razvneto do duš. To boš razumela, ko boš premišljevala moje trpljenje. Kliči moje usmiljenje za grešnike, želim jih odrešiti. Ko s skrušenim srcem in z vero moliš za kakšnega grešnika naslednjo molitev, mu bom podaril milost spreobrnjenja. Molitev se glasi:

187 O kri in voda, ki izviraš iz Jezusovega Srca kot studenec usmiljenja za nas–vate zaupam.

URA VELIKE MILOSTI OB TREH POPOLDNE

1320 Ob tretji uri milo prosi moje usmiljenje, posebno za grešnike, in vsaj za kratek čas se poglobi v moje trpljenje, predvsem v mojo zapuščenost v trenutku umiranja. To je ura velikega usmiljenja za ves svet. Dovolim ti, da prodreš v mojo smrtno žalost; ob tej uri ničesar ne odrečem osebi, ki me prosi v imenu mojega trpljenja...

1572 Moja hči, spominjam te, kadarkoli boš slišala, da ura bije tri, se vsa potopi v moje usmiljenje, slavi in poveličuj to usmiljenje; kliči njegovo vsemogočnost na pomoč za ves svet, posebej za uboge grešnike, kajti v tem trenutku stoji na stežaj odprto za vsakega človeka. Ob tej uri zase in za druge izprosiš vse, ob tej uri se je rodila milost za ves svet – usmiljenje je zmagalo nad pravičnostjo. Moja hči, ob tej uri se potrudi, da zmoliš križev pot, kolikor ti obveznosti to dopuščajo; če ne moreš zmoliti križevega pota, vsaj za trenutek stopi v kapelo in počasti moje Srce, ki je v najsvetejšem zakramentu polno usmiljenja; ako pa ne moreš stopiti v kapelo, se vsaj za kratek trenutek poglobi v molitev tam, kjer si. Želim, da častí moje usmiljenje vsako ustvarjeno bitje, najprej pa ti, ker sem ti dal to skrivnost najgloblje spoznati.

Priporočljive molitve ob treh popoldne
Ti si izdihnil, Jezus, toda vir življenja je stekel za duše in ocean usmiljenja se je odprl za ves svet. O vir življenja, neizmerno, nedoumljivo Božje usmiljenje, obdaj ves svet in se razlij na nas.

O kri in voda, ki sta pritekli iz Srca Jezusovega kot vir usmiljenja za nas, zaupam v vaju.